submit


זה חינם האיטלקי הצ אט הוא למטרות בידור בלבד, אז בבקשה לא לפרסם מידע אישי ולא לעסוק חוקי התנהגות. האיטלקים הם דתיים ורומנטיים באותו הזמן. רוב האיטלקים הם קתולים והוותיקן (המטה של הכנסייה הקתולית) בתוך איטליה. זה של הצד הדתי, אבל יש לך שמע על בנות. אם אתה רוצה לפגוש חם איטלקי בנות אז צעד לתוך העיר רומא, מילאנו, נאפולי (מקום לידתו של פיצה) ועוד רבים. אבל אם אתה לא קרוב לערים האלה. ואז צעד לתוך איטליה חדר צ אט ולפגוש חם איטלקי בנות. לא אוהב סינגלים נשאר עם ההורים שלהם, אז אל תאריך איטלקי. בגלל שלהם משפחה עשירה, תרבות, יחיד רבים איטלקים לגור בבית עד שהם הופכים על שנים

About