submit


העיר של נאפולי היה הגיבור של סרטים רבים זה יש ניסיון לספר את הסיפור של חיוניות ללא תחרות התשוקה שלו. לוקה היא עיר אצילית ואלגנטית. על פי המגזין האמריקאי פורבס, טוסקנה, העיר את המקום האידילי ביותר לחיות בו. בתערוכה עבודות של הכי פורה של תנועה אמנותית שיצרה את צבע ניגודיות שלה סגנונית. העיר של נאפולי היה הגיבור של סרטים רבים זה יש ניסיון לספר את הסיפור של חיוניות ללא תחרות התשוקה שלו. לוקה היא עיר אצילית ואלגנטית. על פי המגזין האמריקאי פורבס, טוסקנה, העיר את המקום האידילי ביותר לחיות בו. בתערוכה עבודות של הכי פורה של תנועה אמנותית שיצרה את צבע ניגודיות שלה סגנונית

About