submit


כרכרה עמוסה זהב הוא הותקף על ידי גברים של חוזה מנדוזה אמר טמפיקו. רופף שלה. עם זאת, לקחת בהפתעה להרוג את כולם, לגנוב את השלל. אבל על ידי פתיחת התיק, אחת מבין כי הוא מלא אבנים. לקבל ספרטני, מסתורי אקדוחן לבוש בחליפה אלגנטית, מיומן הקלפים, עם מוזר אבל משיגה אקדח בכיס (אחד של מעבד ארבעה מוטות): ספרטה משכנע את הלהקה הוא מחבר את המכה וזה הזהב הוא חבוי, משוכנע כי בתוך הפרשה כולה מעורבים בלתי צפוי. לאזרחים מכובדים. לעשות כיכר מנומס

About