submit


לפגוש אישה אחרי גירושין הוא קל יותר ממה שאתה חושב, רוב הגברים. הסיבות לכך הן שלוש: ראשית, מנקודת המבט של האישה, הגירושין היא תמיד טובה יותר מאשר הפרדה במקום השני, אם אתה תגיד למצב שלך (בשלב זה יוסבר מאוחר יותר), נשים יכולות להרגיש גברים גרושים הם אטרקטיביים יותר מאשר אלה יחיד. מנקודת המבט הפסיכולוגית נקודת מבט יכול להיות טאבו לישון עם גבר של אישה אחרת, במקרים רבים, גברים גרושים הם גם נחשבים הרבה יותר מנוסה. לבסוף, נשים יודעות שגברים לעתים רחוקות אוהב את הרעיון של שנייה כשל רגשי, אם אתה רוצה להתחתן עוד פעם. אם אתה מחפש באתרי אינטרנט לארגן פגישות, תוכל להבחין כי את — הנשים השייכים לכל קבוצת גיל, זה אפילו לא משנה אם האדם שאיתו אני יעסקו נפרד

About