submit


הסופרמרקט יהיה גם סמל של אדם רגיל, אבל בין המחלקות הם נתקלו לעתים קרובות סוגים יוצא דופן באמת: אנשים עם זנב מבצבץ מתוך המכנסיים שלו, או שנכנס סוס, לעשות קניות בתחתונים עם פאה טראמפ, או בסגנון של טינה טרנר. ולא יצילו את אנשי האבטחה. אנשים מסביב עם זנב מבצבץ מתוך המכנסיים שלו, או שנכנס סוס, לעשות קניות בתחתונים עם פאה טראמפ, או בסגנון של טינה טרנר. המשך גלישה באתר, בעקבות תקנה חדשה על הפרטיות, אנו מבקשים לאפשר את השימוש של עוגיות, טכנולוגיה דומה, כדי להתאים אישית את חוויית המשתמש. לבקר את מדיניות הפרטיות שלנו כדי ללמוד עוד

About