submit


לבחור איזה ערוץ טלוויזיה כדי לצפות פעם זה היה יותר קל, היה לנו כמה אפשרויות והיו מסוגלים להעריך, לתת סיכוי הוגן לכל תוכן, עכשיו הכול הרבה יותר קדחתני, לעתים קרובות אנו מבלים יותר זמן כדי לזפזפ בין ערוץ אחד את השני כדי לצפות בתוכניות, את אותו הדבר עבור יחסים: היום זה הרבה יותר קל להכיר הרבה אנשים בזכות אפליקציה של פגישות, לעיתים זה מסתיים יותר מדי או מעט מדי סלקטיבי כמו פיצריות, כי יש את התפריט עם פיצות, בסוף אתה אף פעם לא יודע איזה מהם לבחור בסוף לאכול את חשש וגבינה כחולה טונה. יותר מדי זה יותר מדי, פתגם פופולרי שלו הבנאליות, אומר לנו אמת גדולה, ולמעשה אנחנו לא הכי שמח של זמן, או יותר טוב אנחנו רק מסתבר

About